Skip to main content

Release notes för Skolon 2022-1 - nyheter och förbättringar i plattformen - Nyheter / Release notes - Skolon Support

feb. 24 2022

Release notes för Skolon 2022-1 - nyheter och förbättringar i plattformen

Authors list


Ny funktionalitet - pseudonymisering

Som ett sätt att hjälpa skolhuvudmän att leva upp till reglerna som omfattas av dataskyddsförordningen, GDPR, introducerar Skolon pseudonymisering i plattformen. Pseudonymisering är ett av alternativen i European Data Protection Boards rekommendationer som kan hjälpa huvudmän säkerställa att personuppgifter inte överförs till tredje land. Detta genom att uppgifterna stannar hos Skolon och berörd leverantör får pseudonymiserad data som inte går att härleda tillbaka till eleven eller läraren.

Skolons pseudonymisering  ger dig som organisationsadministratör möjlighet att per leverantör välja att delge pseudonymer istället för faktiska personuppgifter. 

Du kan läsa mer om funktionen i följande artikel:  Pseudonymisering - så fungerar det

Översättningslista för pseudonymisering

I Mina klasser återfinns översättningslistor för att man som lärare ska kunna se vilka pseudonymer som används i de fallen huvudmannen valt att dela pseudonymiserad data.

Du kan läsa mer om funktionen i följande artikel:  Översättningslista för pseudonymiserad användardata

Kom vidare med pseudonymisering

Vill du veta mer om Skolon pseudonymisering? 

Hör av dig till dig Skolon-kontaktperson eller kontakta vårt support så hjälper vi dig vidare.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.