Skip to main content

Release notes för Skolon 5.24 - nyheter och förbättringar i plattformen - Nyheter / Release notes - Skolon Support

jan. 14 2022

Release notes för Skolon 5.24 - nyheter och förbättringar i plattformen

Authors list


Ny funktionalitet

I biblioteket visas nu vilka personuppgifter som delges till leverantören när verktyget används via Skolon. Användare kan även se om huvudmannen har registrerat att personuppgiftsbiträdesavtal har signerats eller inte.

Organisationsadministratörer kan från Datavisualiseringen ställa in om personuppgiftsbiträdesavtalsinformation ska visas i biblioteket eller inte.

Läs om hur du gör det här.


Fixar och förbättringar

Skolonappen för Microsoft Teams har fått förminskade ikoner för att få plats med fler verktyg per sida.

Från Skoladmin finns numera en länk till biblioteket, någon som har efterfrågats av många administratörer.

I verktygshanteraren kan man nu skoladministratör se om det finns användare i en licenspool som saknar tillgång till verktyget. Detta gör det enklare att identifiera om det finns licenspooler som behöver fyllas på med fler licenser.

Licenspoolerna har uppdaterats med en laddningssymbol som visar om tilldelning av licenser pågår.

Licensalternativ och knappar för att beställa licenser visas direkt i biblioteket istället för att döljas under en knapp.


Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.